Govnebuatska jih giemhpes viehkiehtæjjah

Askeladden og de gode hjelperne.

Askeladden og de gode hjelperne er et eventyr om Askeladden fra Asbjørnsen og Moes samlinger av norske folkeeventyr. Dette er også navnet på en dokkefilm fra 1961 basert på dette eventyret.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.