#giellaspáiddar 1

Nordsamisk lærebok for videregående skole elever.

#giellaspáiddar 1 er en lærebok for førsteårselever i videregående skole som har samisk som førstespråk. Boka følger Fagfornyelsen 2020 og egner seg både for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige studieprogram.

Boka har 9 kapitler med faginnhold, eksempeltekster og varierte oppgaver som fremmer elevenes språkferdigheter både skriftlig, muntlig og digitalt. Dybdelæring, kritisk tenkning og språkrøkt er bakt inn i bokas innhold. 10. kapittel inneholder valgfri tekstsamling til kapittelets temaer og litterære perioder.