Giella skálla

Fasit med løsninger på oppgavene som finnes i læreboka.

Læreboka "Giella Skálla" er beregnet for elever i den videregående skole med samisk som førstespråk. I denne fasitboka finner en svar på oppgavene som er i læreboka. 

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.