Giella Miella - Barggogirjje

Arbeidsbok til lulesamisk begynneropplæring.

Boka inneholder skriftforming, løkkeskrift og bokstavinnlæring Til denne boka finnes det også en lesebok og en bokstavbok.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.