Gollegielaš - Bargogirji

Arbeidsbok til boka Gollegielaš lohkangirji.

Elevene skal skrive bokstaver, høre hvor i ordet bokstaven er, finne ut i hvilke bilder bokstaven finnes, skrive ord og setninger. Til denne serien finnes også en lesebok og lærerveiledning

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.