Gïeline åahpenidh 3

Lærerveiledning til Gïeline åahpenidh 3.

Dette er lærerveiledninga til Gïeline åahpenidh 3 - for elever med sørsamisk som andrespråk, på nivå 3. Her finnes eksempler og råd om hvordan man kan bruke leseboka og arbeidsboka samt CD-skiven som følger med. Her er også en del ord og uttrykk listet ned med henvisning til lesebokas sidetall. I denne boka er det også en del kopieringsorginaler