Gaske-jijjen jemhkielisnie

En lettlest bok om 10 hemmelige agenter.

Boka passer i begynneropplæringen og for elever med spesielle behov. Boka finnes også på nordsamisk, norsk og lulesamisk.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)