Lájbbesjijvvo

En lettlest bok hvor 2 barn lager smørbrød til frokost.

Boka passer i begynneropplæringen og for elever med spesielle behov. Boka finnes også på nordsamisk og norsk.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)