Fiervváj giehtagirjje

Håndbok for elever som holder på å lære seg lulesamisk. Ord og setninger som beskriver det som skjer i fjæra.

I boka er det forslag til uteaktiviteter for elevene, som å lytte og kjenne igjen de vanligste fuglene, lage bål og å fiske fra land.

Boka er tidligere utgitt på nordsamisk.