En skikkelig flink liten reingjeter

Norsk utgave av "Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja".

En historie om å være liten og få stort ansvar. På grunn av uheldige omstendigheter blir den lille gutten Jakob overlatt til seg selv i fjellet for å gjete familiens reinflokk. Han blir uten mat. Det blir etter hvert ensomt og kaldt, og han er redd ulvene skal komme.