Duiskka-sámi sátnegirji / Deutsch-Saamisches wörterbuch

Tysk-samisk ordbok med over 30 000 søkeord.

Boka er til nytte for oversettere, studenter, litteraturlesere, språkforskere og andre med språklige interesser.