Dihte åårmege saamarite

Den barmhjertige samaritaner på sørsamisk.

Bibelfortellingen om den barmhjertige samaritaner fra Lukasevangeliet.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.