Aalkuvesne

I begynnelsen - Skapelsesberetningen på sørsamisk.

Bibelfortellingen hentet fra 1. mosebok om hvordan Gud skapte verden. Lettlest bildebok for barn.