Dearvvasvuođa- ja sosialsuorggi sánit ja dadjanvuogit

Medisinske og sosiale ord og uttrykk fra samisk til norsk.

En samling ord og uttrykk innen medisin, helse og sosialfaget. Bak i boka finnes en rekke ord og setninger som forteller hvordan det er vanlig å si ting på, med forklaringer. Ordboka er fra nordsamisk til norsk. Høvelig til samiske leger, helsearbeidere samt oversettere. 

Boka finnes også som digitalbok  på Nasjonalbiblioteket.