"Dah mubpien bealan vuartasjieh"

Faktabok om mobbing.

Dette er først og fremst tiltenkt unge lesere. Boka finnes også på nord- og lulesamisk.