Bov låhkå biejvijt ja vahkojt

Lettlest barnebok.

Bovve bor inne i en stor tue. Og han drar stadig bort til huset på gården for å følge med på juleforbredelsene til Nora og Tore. Bovve lærer om adventstiden, telle dager, uker og måneder. Boka kan brukes til lesetrening og leseopplæring.

Boka finnes også på nord- og sørsamisk, og som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)