Boares nauti

Johan Thuris skrifter, tegninger og bilder som tidligere ikke er publisert.

I boken finnes Thuris brev fra 1904 til 1934 til Emilie Demant samt andre dokumenter og brev. Alle skrifter er på den opprinnelige skrivemåten og på det språk de opprinnelig ble skrevet på, mest på nordsamisk, men også en del på dansk, finsk, engelsk og svensk.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.