Bluppe ja guorggat

Eventyrbok om Plupp og tranene.

Plupp er en liten skapning som kan snakke med dyrene. Han er usynlig for menneskene - vanskelig å oppdage - men ikke for oss to! Plupp bor et sted langt mot nord mellom høye fjell.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider