Begynner barnet mitt å snakke snart? Ikke vent og se!

Brosjyren med informasjon om hva alternativ og supplerende kommunikasjon er. Brosjyren finnes på norsk og nord-, lule- og sørsamisk.

Forside av brosjyre med bilde av et barn og en voksen.

Informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte til barn som ikke har talespråk som sin uttrykksmåte. Enkelte medfødte tilstander fører til at barn kommer sent i gang med å snakke, mens andre får utydelig tale, og noen barn utvikler ikke funksjonelt talespråk. Dette gjelder barn med flere ulike diagnoser. Også andre barn kan ha vansker med talespråket sitt. 

Last ned brosjyren "Ii go mu mánná hállagoađe fargga? Ale vuordde ja geahča! på nordsamisk på Statped sine sider.

Last ned brosjyren "Goassa så lik mánná sáhkadahttjá? Ale vuorde ja gehtja!" på lulesamisk på Statpded sine sider.

Last ned brosjyren " Mov maana aalka rætnoe soptsestidh? Aellieh vuertieh vuejnieh!" på sørsamisk på Statped sine sider.