Beaivvášgeaidnu 2

En lærebok til faget religion-, livssyn og etikk for 2. trinn.

Boka er en del av lærebokserien som er tilpasset 1.-4. trinn. Læreboka er utarbeidet etter KL-06 samisk. I boka kan man lese om forskjellige mennesker, religioner og livssyn og om det som er rett og galt.