Barna i Torskefjorden

En bok om en familie i Torskefjorden i mellomkrigstiden.

I denne boka får vi et innblikk i hvordan livet var for en sjøsamefamilie på Torskefjorden i mellomkrigstiden, hvordan de livnærte seg og hvor viktig verddevuohta er. I boka berettes det gjennom små historier om hvordan man tidligere brukte naturen og alt det gav til å klare seg. Boka formidler familiens hverdagsliv gjennom guttens synsvinkel og nesten som en dagbok, der hendelser kommer kronologisk. Parallelle tekster på norsk og nordsamisk.