Árvádusat

I boka er gamle samiske gåter, diktgåter og moderne gåter med svar samlet.

Boka inneholder forslag til hvordan gåter kan brukes i opplæring for å lære dem. Denne boka brukes først og fremst i læring av språk gjennom lek og gåter. Bruk av gåter fremmer kreativitet og språkferdigheter samtidig som det blir morsomt. Med gåter læres gamle begrep, levemåte og tenkemåte, de er en del av samisk tradisjonell kunnskap.