Ájgge

Lettlest barnebok.

Boka handler om Lásse som lærer om begrepet tid på skolen. Lásse besøker besteforeldrene på ettermiddagen og bestefar vil gjerne bidra i opplæringen av Lásse. Til boka finnes det også en arbeidsbok.

Boka finnes også på nord- og sørsamisk, og som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)