Áhčči min

Roman på nordsamisk om tidligere tider.

Romanen Áhčči min (Far Vår) er lagt til tida fra vinterkrigen frem til slutten av 1900-tallet. Handlingen foregår lengst nord i Sápmi, på finsk side. Bygger på faktiske hendelser. Josát gifter seg med Rávná, og vi følger dem i hverdagens strev, glede og sorg, frem til deres alderdom.

Vinner av Samerådets litteraturpris 2018.