Duđa eallimii

Diktbok på nordsamisk for voksne.

Diktene knyttes til naturen, noen ganger også til steder nevnt ved navn - i nåtid, fortid og fremtid. Ett sted er viktig én gang, for en bestemt tid, andre steder er alltid viktige. Slik er det i livets sirkel.