Åarjel-saemien 4 Barkoe-gærja

Arbeidsbok til lesebok med samme tittel.

Dette er arbeidsboka til leseboka Åarjel-saemien 4, som er beregnet for barnetrinnet og hører til en serie på seks lærebøker i sørsamisk. Boka har forskjellige arbeidsoppgaver der elevene skal skrive svar på spørsmålene, oversette, øve på grammatikk og spille skuespill. Boka brukes sammen med leseboka.

Andre lærebøker i denne serien:

Åarjel-saemien 1

Åarjel-saemien 2

Åarjel-saemien 3

Åarjel-saemien 5

Åarjel-saemien 6