We are the Sámi

En introduksjon til samiske forhold i Norge.

DVD, 30 fakta ark og et innholdsark. Filmen og faktaarkene gir et bilde av samene som folkegruppe i Norge. Du får blant annet høre om samisk historie, om hvordan samene lever i dag, samisk språk, religion, kunst og kultur, fiske, jordbruk, reindrift og forskning.