Turisme i Sameland

Reindrift og turisme.

Hvilken status har turistarbeid og hvordan går det an å kombinere det med reindrift? Det å være same og drive med turisme - er det å selge seg selv samtidig som man en en viktig ambassadør for sin egen kultur?