Skyting av samiske skilt Gáivuotna/Kåfjord kommune

Brennpunktprogram om Kåfjord og samenes rett til land og vann.

Første film er om skyting av samiske skilt Gáivuotna/Kåfjord kommune og er en film om fornorskningas konsekvenser i Kåfjord. Filmen tar opp temaer som identitet, språk samt språkloven. NRK arkivet.

Den andre filmen handler om retten til land og vann og diskusjonene omkring bruken av ressursene i Finnmark. NRK arkivet.

Den tredje filmen handler om demonstrasjonene ved Altaelva og om sultestreikinga i Oslo, og tankene etterpå til de som deltok på disse demonstrasjonene.