Reinlykke

En film hvor vi følger en reindriftsfamilie fra Kautokeino.

Vi følger familien Eira gjennom et helt år, både under arbeid og i fritida. Filmen viser reinflytting, kalving, merking og slakting, samt gamle ritualer for frieri, bryllup og ofring.

Filmen kan også sees i NRK arkivet.