Niestebohcco njuovvan

Dette er en undervisningsvideo som viser hvordan man slakter nisterein.

Vi følger Isak Nils Oskal når han slakter nisterein. Han henter reinen i gjerdet og slakter den. Kona Kirsten Anne E. Oskal tar vare på blodet og innvollene. Til slutt ser vi Isak Nils berede senene for videre bruk.