Lohkemesijjesne

I denne lesekroken er det fire sekvenser.

Paul Vesterfjell forteller i den første delen om de tre søstre "Brisen, Vinden og Stormen". Han har selv komponert fortellingen.

I de tre neste sekvensene leser Åsta Vangberg små vandrehistorier som hun selv har skrevet.