Den stille kampen: Urfolk i en ny tid

Norsk dokumentarserie om samenes situasjon på Nordkalotten. (3:6)
Embedded video
nrk

Antes familie lever av å selge samisk kultur til turister. De driver museum og restaurant like ved Finlands mest besøkte vintersportssted. Men når sommeren kommer reiser de til hjemtraktene, og lever det frie livet med rein og tradisjonell reindrift. 

I Kautokeino synes reindrifteier Mikkel det er vanskelig når myndighetene truer med tvangsslakting for å få ned antall rein. 

Sjøsamene i bygda Pollen utenfor Alta, lever av fiske. De stortrives på havet, men merker hele tiden at det blir vanskeligere å overleve som fiskebønder i den lille bygda.