Den stille kampen: Makt og avmakt

Norsk dokumentarserie om samenes situasjon på Nordkalotten. (6:6)
Embedded video
nrk

Samenes situasjon i Norge fikk en helt ny og styrket oppmerksomhet etter Alta-saken. Det var en politisk konflikt som strakte seg over flere år (ca. 1968-1982) - og handlet om kampen mot vannkraftutbygging i Alta-vassdraget. Under Alta-kampen hadde samene ingen makt. Senere ble Sametinget opprettet. 

Marja Therese er sametingsrepresentant og mener Sametinget har reell innflytelse, andre mener det er en lekegrind. I Tana, Karasjok, Lillestrøm, Helsinki og Enare spør vi om samene blir hørt - eller overkjørt.