Boađe

Lek har vært en del av samisk tradisjon så lenge det har bodd folk i Sápmi.

Gjennom lek sosialiseres barn til roller de vil kunne få i voksen alder. For eksempel kunne barn som tilhørte reindriften ofte lage leker formet som reinstyr. Disse lekene kunne lages av kvister, fugleben eller av reinsdyrhorn. De som tilhørte jordbruket utviklet leker av stein og tre, mens barn innen fiske leker oftest med skjell eller selskinn. VHS film.