Skileik og langrennsteknikker

32 opplæringsvideoer med tilhørende tekster.

Fasit for et optimalt skileikanlegg finnes ikke, og de vi har med i denne interaktive ressursen er bare noen utvalgte øvelser det er mulig å gjøre i et skileikanlegg.

Lærerveiledning finnes under fanen Skileik.

Gå til nettstedet

Dette læremiddelet er laget med H5P-produksjonsverktøy.