Viessogálvospeallu - Møbelspillet

Et spill med møbler i forskjellige farger, her gjelder det å samle møbler i samme farge.

Et spill med møbler i forskjellige farger, her gjelder det å samle møbler i samme farge.

 Farger:

vilges                          hvit

rukses                         rød

ruoná                          grønn

alit                              blå

fiskes                          gul

ruškes                         brun

 

Møbler:

beavdi                         bord 

govva                          bilde  

ildu                             hylle  

guolberátnu                 gulvteppe  

glássaliinnit                 gardiner  

bolsttarbeaŋka (sufá) sofa  

stuollu/beaŋka            stol  

Spill:

Spillet fungerer med opptil 6 elever. Hver elev velger en farge og får et kort med tegnig av et rom.  

Dersom eleven har fått møbler i sin farge, legges kortene på bordet. Så spør hun en annen elev: ”Leago dus mu alit stuollu?”. Den andre svarer: ”Mus lea” og gir kortet til henne. Hvis den andre ikke har kortet svarer hun: ”Ii mus leat”, og så går turen videre til neste elev.

Eleven som først får samlet alle møbler i sin farge vinner.

Kortene kan også brukes til parspill.