Valáštallan sánit

Synnøve Solbakk og Lemet-Jon Ivvár har samlet idretts-ord.