Termliste - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Norsk-Samisk ordliste med forklaringer. 726 ord og 34 setninger.

Termlisten er godkjent i samisk språkråd, sametingets språkstyre eller av samisk språknemnd.