Sørsamisk ordliste - Nye ord i samfunnsfag

Ordene er i hovedsak hentet fra læreverket Midgard 5-10 klasse. Ordlistene er utarbeidet av ansatte ved tidligere Elgå Skole.

 

Informasjon til elever og lærere vedr. termlisten som blir utlagt på Aktesne

Vi har gått igenom låneord og har i vissa fall gjort ändringar i stavningen. Ursprungsstavningen står inom parentes under kolumnen SYNONYJMH. Ändringarna har gjorts i de fall då vi inte kunnat se att samifieringen har lett till någon förbättring av uttal. Vi har gjort dessa ändringar också med tanke på de internationella vedertagna normerna för låneord, där anpassningen till det aktuella språket sker i slutet av ordet.

Mange av ordene/termene blir oppgitt i passiv form. Vær obs på at i mange setninger så brukes de i aktiv form. Det er fordi at vi ofte skriver sørsamisk slik, mens i norsk så brukes ofte den passive formen når det ikke er så viktig å skrive hvem som gjør noe eller blir utsatt for noe…..

Er du usikker på hvordan du skal bruke ordet, så sjekk hvordan det blir brukt i setningen.

Listen består av godkjente ord og ord som er sendt til godkjenning. Se under kolonnen "Status" om de er godkjent eller ikke.