Sáme vierrega lävvludis

Samenes nasjonalsang på pitesamisk

Isak Sabas dikt "Same soga laula" (1906) oversatt til pitesamisk av Olve Utne i 2022.