Kunst og kreativitet

Arbeidsbeskrivelse for prosjekt i barnehage/småskole, med tema farger, kunst og kreativitet.
Kåanste