Jietnalotto - eallit ja lottit

Bilde som kan skrives ut ti lotto eller memoryspill.

I dette bildet er bilder av dyr og fugler, os som kan skrives ut og lamineres og brukes som lotto eller memoryspill. Disse bildene er spesielt tenkt å brukes til lydlotto, sammen med en CD som heter "Gula 180 jiena", se "Tiltak til TRAS" s. 29.

Lydlotto kan en lage slik: 

Finn CD eller annen lydkilde og velg derav 4 eller 9 lyder. Finn og lagre bilder tilpasset lydene. Merk bildene og trykk "Skriv ut", velg en format med 4 eller 9 bilder på ett ark, trykk på "Tilpass bilde til ramme", og trykk deretter på "Skriv ut".

Gratis bilder finner du på www.ovttas.no, filtrer søket på "Bilde" eller skriv navn på ønsket søk i søkefeltet.

Her finner du også gratis bilder: www.pixabay.com.