Guvviebaakoelæstoe: Skåajjesne

Bildeordliste: skogen

Plakat med bilder av planter, dyr og fugler.

Plakat med ord og bilder med tema skogen.