Baakoelæstoe - Bïegke jïh biejjie

A4 side med oversatte ord fra sørsamisk til norsk.

Ordliste til fortellingen om vinden og solen, fra boka Aesuvpen soptsesh