Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du?

Barnesang med animasjonsfilm på lule-, nord- og sørsamisk.

I forbindelse med Samisk språkuke 2021 publiserte Nasjonalt senter for samisk i opplæringa en animasjonsfilm med barnesangen "Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du?" på tre samiske språk.