Norsk - lulesamisk ordbok

Digital norsk - lulesamisk ordbok.

Anders Kintels lulesamisk - norsk - lulesamisk ordbok er digitalisert. Her kan du søke på ulike ord.