IPCA-kartleggning av kommunikative uttrykk

Kartleggingsmateriell beregnet for personer med store kommunikasjonsvansker.

Statpeds hefte med tittel IPCA, med fargerik illustrasjon.

IPCA er rettet mot personer med store kommunikasjonsvansker, som har kroppslige, førspråklige uttrykksmåter som dominerende uttrykksformer. Kartleggingsmaterialet finnes som PDF fil på norsk, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, som kan lastes med fra Statpeds nettsider. 

Les mer på Statped sine nettsider om kartleggingsmaterialet på nordsamisk her. 

Les mer på Statped sine nettsider om kartleggingsmaterialet på lulesamisk her.

Les mer på Statped sine nettsider om kartleggingsmaterialet på sørsamisk her.