Gåetie - Goahti

Lær gamme relaterte ord på nordsamisk og sørsamisk.

Læremiddelet er laget med H5P-produksjonsverktøy.