Fug

Foreldreutvalget for grunnopplæring.

  • Gir råd til foreldre med barn i skolen
  • Gir veiledning til klassekontakter og FAUer
  • Lager materiell for foreldre og lærere
  • Er foreldrestemmen overfor myndighetene